10 Julai 2023
  • Keuntungan 8
  • Sokongan 8
  • Kebolehpercayaan 8
  • Bahan promosi 8

Keputusan ujian sangat baik dan saya berpuas hati. Saya mengikuti statistik dan saya perhatikan bahawa dinamika positif. Terima kasih banyak untuk kestabilan pembayaran dan pelbagai geo

Translated daripada asal

review_subjective_opinion.