28 Februari 2023
  • Keuntungan 8
  • Sokongan 8
  • Kebolehpercayaan 8
  • Bahan promosi 8

Saya telah menjalankan trafik di Enchant selama kira-kira 4 bulan. Saya setuju dengan pengulas lain, saya tidak menyangka dapat memulakan penskalaan dengan cepat. Banyak deposit baru yang datang, tetapi yang paling penting bahawa lelaki terus membuat deposit untuk masa yang lama. Saya harap kami akan terus bekerja dengan cara yang sama, saya berpuas hati

Translated daripada asal

review_subjective_opinion.