12 lutego 0 118

Jak Zbudować GPT: Konfigurowalne Chatboty OpenAI

OpenAI dokonało niedawno przełomowego odkrycia, prezentując Generative Pre-trained Transformers (GPT). Innowacja ta ma na celu umożliwienie osobom fizycznym, nawet tym bez doświadczenia w kodowaniu, łatwego tworzenia spersonalizowanych chatbotów. Wykorzystując wiedzę i możliwości systemów takich jak ChatGPT, OpenAI umożliwiło każdemu stworzenie własnego chatbota.

W tym artykule przyjrzymy się, czym są GPT, jakie korzyści oferują programistom i firmom, a także przedstawimy przewodnik krok po kroku, jak stworzyć własny GPT. Ponadto podzielimy się kilkoma wskazówkami na temat tworzenia skutecznych GPT i omówimy znaczenie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji podczas wdrażania tych potężnych narzędzi. GPT OpenAI mogą potencjalnie zdemokratyzować dostęp do asystentów sztucznej inteligencji, zapoczątkowując nową erę konfigurowalnej i przyjaznej dla użytkownika sztucznej inteligencji.

Czym są GPT?

Czym dokładnie są GPT? Zasadniczo są to konfigurowalne profile ChatGPT, które użytkownicy mogą dostosować do określonych tematów lub zadań. Proces jest prosty: uzyskujesz dostęp do kreatora GPT w ChatGPT, podajesz kilka podpowiedzi, aby skonfigurować podstawy, a ChatGPT zajmuje się resztą. Generuje nazwę bota, nadaje mu zdjęcie profilowe i sugeruje domyślne pytania użytkownika.

Po zbudowaniu podstaw swojego chatbota masz do dyspozycji potężne opcje dostosowywania. GPT zapewniają dostęp do narzędzi interpretacyjnych OpenAI, takich jak Codex do kodowania, WebGPT do przeglądania Internetu i DALL-E do generowania obrazów. Dodatkowo możesz przesyłać niestandardowe dokumenty, aby zwiększyć wiedzę i kontekst chatbota w określonej niszy.

Kluczową innowacją jest to, że OpenAI uprościło proces, który zazwyczaj wymaga wiedzy technicznej. Stworzenie funkcjonalnego i pomocnego chatbota zwykle wymaga umiejętności takich jak przetwarzanie języka naturalnego, budowanie systemu wyszukiwania informacji i osadzanie danych. Dzięki GPT zwykli użytkownicy mogą ominąć skomplikowaną konfigurację i pozwolić ChatGPT zająć się aspektami technicznymi, podczas gdy oni skupiają się na projektowaniu botów na wysokim poziomie.

Korzyści dla Deweloperów i Przedsiębiorstw

Korzyści z GPT dotyczą zarówno deweloperów, jak i właścicieli firm. GPT mają potencjał do demokratyzacji dostępu do asystentów sztucznej inteligencji. Teraz każdy, kto ma kreatywne pomysły lub konkretne potrzeby, może zbudować unikalne i dostosowane chatboty w ciągu kilku minut.

Dla deweloperów i przedsiębiorców technologicznych możliwości są nieograniczone. Możesz stworzyć GPT, który generuje palety kolorów dla projektantów, organizuje zrzuty ekranu, pisze kod lub tworzy obrazy w spójnym stylu. Po połączeniu wyspecjalizowanych narzędzi, takich jak Codex i DALL-E, z wyselekcjonowanymi dokumentami referencyjnymi, opcje rozszerzają się wykładniczo.

Dla firm z różnych branż, GPT otwierają drzwi do szybkiego wdrożenia asystentów sztucznej inteligencji, którzy mogą odpowiadać na pytania klientów, zapewniać wsparcie techniczne, a nawet przetwarzać zamówienia. Sprzedawcy detaliczni mogą budować silniki rekomendacji produktów, a potencjalne przypadki użycia są ograniczone jedynie wyobraźnią.

Co więcej, pierwsi użytkownicy GPT będą mieli okazję wyróżnić się i zarobić pieniądze. OpenAI uruchamia sklep GPT, w którym twórcy mogą pobierać opłaty za dostęp do swoich chatbotów.  Planowane są również zachęty do dzielenia się przychodami dla najlepszych twórców GPT.

Opanowanie GPT na wczesnym etapie pozwoli ci zbudować publiczność, a nawet generować zyski.

Jak Utworzyć GPT

Przyjrzyjmy się teraz, jak utworzyć GPT w 5 prostych krokach:

 1. Wejdź na https://chat.openai.com/gpts/editor lub wybierz swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij "Moje GPT".
 2. Wybierz "Utwórz GPT".
 3. W zakładce "Utwórz" wejdź w interakcję z narzędziem GPT Builder, aby pomóc ci stworzyć nowy GPT. Możesz na przykład powiedzieć coś w stylu: "Stwórz kreatywnego bota, który generuje wizualizacje dla nowych produktów" lub "Stwórz bota inżyniera oprogramowania, który pomoże sformatować mój kod".
 4. Aby nadać nazwę i opis GPT, przejdź do zakładki Konfiguruj. Tutaj możesz również wybrać akcje, które ma wykonywać GPT, takie jak przeglądanie stron internetowych lub tworzenie obrazów.
 5. Gdy będziesz gotowy do opublikowania swojego GPT, kliknij "Opublikuj" i, jeśli chcesz, udostępnij go innym.
 6. Gratulacje, w tym momencie pomyślnie utworzyłeś GPT.

Dla osób zainteresowanych bardziej zaawansowanymi ustawieniami, GPT Editor umożliwia skonfigurowanie szczegółowych opcji dla GPT. Edytor posiada dwie zakładki: Utwórz i Konfiguruj. W zakładce Utwórz można wejść w interakcję z narzędziem GPT Builder, aby utworzyć nowy GPT. Jeśli chcesz podać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz to zrobić w zakładce Configure.

Zakładka Configure oferuje różne ustawienia, w tym:

 • Dodawanie obrazu: Możesz poprosić GPT Builder o utworzenie obrazu dla Twojego GPT lub możesz przesłać własny obraz.
 • Dodatkowe instrukcje: Ta sekcja umożliwia podanie szczegółowych wytycznych dotyczących zachowania GPT, jego funkcjonalności i wszelkich konkretnych zachowań, których należy unikać.
 • Prompt Starters: Są to przykłady podpowiedzi, których użytkownicy mogą użyć do zainicjowania rozmowy z GPT. Możesz zapewnić dodatkowy kontekst lub materiały referencyjne do wykorzystania przez GPT. Ważne jest, aby pamiętać, że zawartość z przesłanych plików może być zawarta w danych wyjściowych GPT.
 • Nowe możliwości: Włączenie funkcji takich jak przeglądanie stron internetowych, generowanie obrazów DALL-E i zaawansowana analiza danych umożliwia GPT wykonywanie dodatkowych funkcji.
 • Niestandardowe akcje: Możesz udostępnić interfejsy API innych firm swojemu GPT, podając szczegółowe informacje o punktach końcowych, parametrach i instrukcjach, w jaki sposób model powinien z nich korzystać. Akcje dla GPT mogą być również importowane ze schematu OpenAPI, więc jeśli już utworzyłeś wtyczkę, możesz użyć istniejących manifestów wtyczek do zdefiniowania akcji dla GPT.

Wskazówki Dotyczące Tworzenia Skutecznych GPT

Przyjrzyjmy się teraz kilku wskazówkom, jak stworzyć skuteczny i angażujący GPT:

 1. Jasno zdefiniuj cel GPT: Przed stworzeniem GPT należy dokładnie zrozumieć jego przeznaczenie i grupę docelową. Ta jasność pomoże ci dostosować podpowiedzi, odpowiedzi i wiedzę do twoich celów.
 2. Używaj angażujących podpowiedzi: Używaj podpowiedzi, które zapraszają użytkowników do interakcji i zachęcają do znaczących rozmów. Unikaj ogólnych lub niejasnych podpowiedzi, które mogą skutkować mniej angażującymi interakcjami.
 3. Zapewnij kontekst: Użyj funkcji wiedzy, aby zapewnić odpowiednie informacje i kontekst dla GPT. Pomaga to zapewnić dokładniejsze i bardziej świadome odpowiedzi. Możesz przesyłać dokumenty, artykuły lub inne materiały referencyjne, do których może odnosić się GPT.
 4. Te ne granice: Zdefiniuj zakres i ograniczenia GPT, aby zarządzać oczekiwaniami użytkowników. Jasno komunikuj, co GPT może, a czego nie może zrobić, aby uniknąć frustrujących lub wprowadzających w błąd interakcji.
 5. Zachęcaj użytkowników do wyrażania opinii: Aktywnie szukaj informacji zwrotnych od użytkowników korzystających z GPT. Informacje zwrotne mogą pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy i lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników.
 6. Nieustannie aktualizuj i udoskonalaj: W miarę gromadzenia informacji zwrotnych i zdobywania wiedzy na temat wydajności GPT, regularnie wprowadzaj aktualizacje i udoskonalenia, aby zwiększyć jego możliwości i wygodę użytkowania stuj i iteruj: Po utworzeniu GPT, przetestuj go intensywnie, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Zwracaj uwagę na generowane przez nie odpowiedzi i w razie potrzeby udoskonalaj podpowiedzi, instrukcje lub wiedzę, aby zwiększyć ich wydajność.
 7. Wyznacz jasne granice: Zdefiniuj zakres i ograniczenia GPT, aby zarządzać oczekiwaniami użytkowników. Jasno komunikuj, co GPT może, a czego nie może zrobić, aby uniknąć frustrujących lub wprowadzających w błąd interakcji.
 8. Zachęcaj użytkowników do wyrażania opinii: Aktywnie szukaj informacji zwrotnych od użytkowników korzystających z GPT. Informacje zwrotne mogą pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy i lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników.
 9. Nieustannie aktualizuj i udoskonalaj: W miarę gromadzenia informacji zwrotnych i zdobywania wiedzy na temat wydajności GPT, regularnie wprowadzaj aktualizacje i udoskonalenia, aby zwiększyć jego możliwości i wygodę użytkowania.

Ograniczenia i Odpowiedzialne Korzystanie z Sztucznej Inteligencji

Należy pamiętać, że GPT są potężnymi narzędziami, ale mają też swoje ograniczenia. Mogą one czasami generować nieprawidłowe lub bezsensowne odpowiedzi, dlatego ważne jest regularne monitorowanie i przeglądanie ich wyników. OpenAI zapewnia wytyczne dotyczące odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji i ważne jest, aby przestrzegać etycznych praktyk podczas wdrażania GPT, aby zapewnić pozytywne i bezpieczne wrażenia użytkownika.

Podsumowanie

Odkąd OpenAI wprowadziło GPT, przyniosło to dużą zmianę w świecie tworzenia sztucznej inteligencji. GPT pozwalają ludziom, nawet tym bez wiedzy technicznej, na łatwe tworzenie własnych spersonalizowanych chatbotów. Przynosi to wiele korzyści zarówno deweloperom, jak i firmom, oferując szeroki zakres zastosowań i możliwości generowania przychodów.

Przedstawiony przewodnik krok po kroku pokazuje, jak proste jest tworzenie GPT, a towarzyszące mu wskazówki podkreślają znaczenie tworzenia chatbotów, które są skuteczne i angażujące. Ważne jest jednak, aby użytkownicy byli świadomi ograniczeń i odpowiedzialnie korzystali ze sztucznej inteligencji, aby zapewnić pozytywne i bezpieczne doświadczenie dla wszystkich.

GPT reprezentują demokratyzację sztucznej inteligencji, czyniąc ją bardziej dostępną i konfigurowalną niż kiedykolwiek wcześniej. 

Co sądzisz o artykule