04 czerwca 0 147

Zrozumienie Zasad Meta Ads i jak Komunikować się z Moderatorami, aby Szybko Odblokować Swoje Konta

Meta (dawniej Facebook) stała się jedną z najpotężniejszych platform dla marketerów afiliacyjnych, reklamodawców i marek, umożliwiającą dotarcie do docelowych odbiorców i osiągnięcie celów marketingowych. Z ponad 2,9 miliardami aktywnych użytkowników miesięcznie, Meta oferuje reklamodawcom niezrównaną możliwość łączenia się z potencjalnymi klientami i osiągania wymiernych wyników.

Jednak praca z polityką reklamową Meta i radzenie sobie z blokadami kont może stanowić problem nawet dla najbardziej doświadczonych marketerów. To sprawiło, że wielu marketerów zastanowiło się dwa razy nad pracą na Meta, ponieważ nie chcą podejmować ryzyka. Wyświetlanie niektórych rodzajów reklam na platformie nie jest już tak łatwe, jak wcześniej, co zepchnęło wielu afiliantów na margines.

Zanim przejdziemy do dalszej części tego artykułu, nie przegap żadnej z naszych aktualizacji, które obejmują nowe studia przypadków, przewodniki, publikacje i wywiady wypełnione sprawdzonymi faktami i liczbami od odnoszących sukcesy przedsiębiorców zajmujących się marketingiem online. Subskrybuj nasz kanał Telegram i śledź naszą stronę na Instagram już dziś!

Jako marketingowiec afiliacyjny lub reklamodawca, ważne jest, aby zrozumieć i przestrzegać zasad Meta, aby zapewnić sukces i długowieczność kampanii reklamowych. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do odrzucenia reklam, zawieszenia konta, a nawet trwałego zablokowania, co może mieć druzgocący wpływ na Twój biznes. Co więcej, w obliczu zablokowania konta wiedza o tym, jak skutecznie komunikować się z moderatorami Meta, może mieć ogromne znaczenie dla szybkiego przywrócenia konta.

W tym artykule przeanalizujemy zasady reklamowe Meta, badając kluczowe obszary, o których należy wiedzieć, oraz typowe pułapki, których należy unikać. Przedstawimy również praktyczne wskazówki i strategie dotyczące pisania zgodnych reklam, które zapewniają wyniki, jednocześnie minimalizując ryzyko naruszenia zasad. Ponadto przeprowadzimy Cię przez proces odwoływania się od blokady konta i podzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie komunikacji z moderatorami, aby jak najszybciej przywrócić konto do działania.

Zrozumienie zasad reklamowych platformy Meta

Aby tworzyć udane kampanie reklamowe na platformie Meta, konieczne jest solidne zrozumienie zasad reklamowych platformy. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpiecznego, pełnego szacunku i godnego zaufania środowiska zarówno dla reklamodawców, jak i użytkowników. Zapoznając się z tymi wytycznymi, możesz tworzyć reklamy, które nie tylko są zgodne ze standardami Meta, ale także rezonują z docelowymi odbiorcami i przynoszą znaczące wyniki dla Twojej firmy.

 • Zabronione treści:

Jednym z podstawowych aspektów polityki reklamowej Meta jest lista zabronionych treści. Obejmuje ona treści niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub obraźliwe. Niektóre przykłady zabronionych treści obejmują:

 • Nielegalne produkty lub usługi, takie jak narkotyki, broń i podrobione towary.
 • Zwodnicze lub wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące produktów, usług lub praktyk biznesowych
 • Mowa nienawiści, nękanie lub treści nawołujące do przemocy lub dyskryminacji
 • Treści dla dorosłych, w tym nagość, aktywność seksualna i wulgarny język
 • Naruszenie praw własności intelektualnej, takie jak naruszenie praw autorskich i znaków towarowych

Ważne jest, aby sprawdzić tekst reklamy, obrazy i strony docelowe, aby upewnić się, że nie zawierają one żadnych zabronionych treści. Jeśli Meta wykryje naruszenie, reklama zostanie odrzucona, a powtarzające się wykroczenia mogą prowadzić do zawieszenia konta lub nawet trwałego zablokowania.

 • Restricted content:

Oprócz treści zabronionych, Meta ma określone zasady dotyczące kategorii treści o ograniczonym dostępie. Są to branże lub tematy, które są dozwolone na platformie, ale podlegają dodatkowym wymaganiom i ograniczeniom. Niektóre przykłady zastrzeżonych kategorii treści obejmują:

 • Alkohol: Reklamy promujące alkohol muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i kierowane wyłącznie do użytkowników w wieku uprawniającym do spożywania alkoholu.
 • Randki: Reklamy randkowe nie mogą zawierać sugestii seksualnych i muszą być kierowane do użytkowników w wieku 18 lat lub starszych.
 • Usługi finansowe: Reklamy produktów i usług finansowych muszą wyraźnie ujawniać wszelkie ryzyko i nie mogą promować wprowadzających w błąd lub zwodniczych ofert.
 • Opieka zdrowotna/odżywianie: Reklamy produktów i usług zdrowotnych nie mogą zawierać wprowadzających w błąd lub bezpodstawnych twierdzeń i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Tworząc reklamy w kategorii treści o ograniczonym dostępie, należy zapoznać się z konkretnymi wymaganiami polityki i upewnić się, że reklama jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować odrzuceniem reklamy lub nałożeniem kar na konto.

 • Formatowanie reklam:

Meta ma określone wymagania dotyczące formatowania reklam, aby zapewnić spójne i wysokiej jakości wrażenia użytkownika. Wymagania te obejmują takie aspekty, jak długość tekstu, wymiary obrazu i czas trwania wideo. Niektóre kluczowe wytyczne dotyczące formatowania reklam, o których należy pamiętać, obejmują:

 • Tekst: Tekst reklamy musi być jasny, dokładny i wolny od błędów gramatycznych. Istnieją limity znaków dla różnych miejsc docelowych reklam, więc przekaz powinien być zwięzły i przekonujący.
 • Obrazy: Obrazy reklam muszą być wysokiej jakości, odpowiednie dla promowanego produktu lub usługi i zgodne z zasadą 20% tekstu Meta (tj. nie więcej niż 20% obrazu może być pokryte tekstem).
 • Filmy: Reklamy wideo muszą mieć wysoką rozdzielczość, być angażujące i zoptymalizowane pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Istnieją określone limity czasu trwania dla różnych miejsc docelowych reklam, więc filmy powinny być krótkie i efektowne.

Przestrzeganie wymagań Meta dotyczących formatowania reklam nie tylko pomaga w ich zatwierdzaniu, ale także zapewnia, że są one atrakcyjne wizualnie i skutecznie przyciągają uwagę docelowych odbiorców.

Typowe naruszenia zasad Meta

Nawet reklamodawcy o dobrych intencjach mogą czasami naruszyć zasady Meta. Oto kilka typowych naruszeń zasad i wskazówki, jak ich uniknąć:

1. Wprowadzające w błąd twierdzenia

Jednym z najczęstszych naruszeń zasad jest stosowanie wprowadzających w błąd lub przesadzonych twierdzeń w treści reklam lub na stronach docelowych. Meta zajmuje surowe stanowisko wobec wszelkich treści, które oszukują lub wprowadzają użytkowników w błąd, ponieważ podważa to zaufanie do platformy i może zaszkodzić doświadczeniom użytkowników. Niektóre przykłady wprowadzających w błąd stwierdzeń obejmują:

 • Fałszywe oświadczenia dotyczące cech produktu, korzyści lub wyników
 • Taktyka przynęty i zamiany, która wabi użytkowników wprowadzającą w błąd ofertą, a następnie przedstawia inny produkt lub usługę.
 • wprowadzające w błąd porównania cen lub rabaty, które nie są rzeczywiście dostępne
 • Przesadne lub nierealistyczne twierdzenia o potencjalnych zarobkach lub zyskach finansowych

Aby uniknąć mylących twierdzeń, upewnij się, że tekst reklamy i strony docelowe są dokładne, zgodne z prawdą i poparte dowodami. Używaj jasnego i zwięzłego języka i unikaj superlatyw lub hiperboli, które mogą być postrzegane jako wprowadzające w błąd. Jeśli twierdzisz, że osiągasz określone wyniki lub korzyści, dołącz zastrzeżenia lub zastrzeżenia w razie potrzeby, aby zapewnić kontekst i przejrzystość.

2. Niewłaściwe kierowanie

Innym częstym naruszeniem zasad są niewłaściwe praktyki targetowania, szczególnie jeśli chodzi o wrażliwe kategorie, takie jak wiek, płeć, rasa i religia. Meta posiada ścisłe wytyczne mające na celu zapobieganie dyskryminującemu targetowaniu i ochronę użytkowników przed niesprawiedliwym wykluczeniem lub targetowaniem w oparciu o cechy chronione.

Niektóre przykłady niewłaściwego targetowania obejmują:

 • Wykluczanie określonych grup wiekowych, płci lub ras z wyświetlania ogłoszeń bez uzasadnionego powodu.
 • Stosowanie kryteriów kierowania, które mogą być postrzegane jako dyskryminujące, np. kierowanie ogłoszeń o pracę tylko do mężczyzn w branżach zdominowanych przez mężczyzn.
 • Tworzenie tekstów reklam lub obrazów, które przemawiają do określonych grup chronionych, jednocześnie wykluczając inne.

Aby uniknąć niewłaściwego kierowania, zapoznaj się z polityką niedyskryminacji Meta i upewnij się, że kryteria kierowania są oparte na uzasadnionych i istotnych czynnikach, takich jak zainteresowania, zachowania i dane demograficzne, które są bezpośrednio związane z Twoim produktem lub usługą. Unikaj korzystania z opcji kierowania, które mogą być postrzegane jako dyskryminujące lub wykluczające, i pamiętaj o języku i obrazach używanych w reklamach, aby upewnić się, że są one inkluzywne i pełne szacunku.

3. Słaba strona docelowa

Jakość i trafność strony docelowej reklamy są tak samo ważne jak sama reklama. Meta oczekuje od reklamodawców zapewnienia płynnego i angażującego doświadczenia użytkownika, które spełni obietnice złożone w reklamie. Niektóre typowe problemy ze stroną docelową, które mogą prowadzić do naruszenia zasad, obejmują:

 • Uszkodzone linki lub strony błędów, które uniemożliwiają użytkownikom dostęp do treści
 • Powolny czas ładowania lub nadmierne wyskakujące okienka, które frustrują użytkowników i powodują ich odrzucenie
 • Wprowadzające w błąd lub nieistotne treści, które nie pasują do twierdzeń lub oferty reklamy.
 • Brak wyraźnego wezwania do działania lub ścieżki konwersji, co utrudnia użytkownikom podjęcie pożądanych działań.

Aby zapewnić pozytywne wrażenia z korzystania ze strony docelowej, regularnie testuj swoje strony pod kątem funkcjonalności i wydajności. Zoptymalizuj swoje strony pod kątem krótkich czasów ładowania i usuń wszelkie niepotrzebne elementy, które mogłyby rozpraszać lub irytować użytkowników. Upewnij się, że zawartość strony docelowej jest adekwatna do reklamy i zapewnia jasną i atrakcyjną ścieżkę do konwersji. Używaj jasnych wezwań do działania i ułatw użytkownikom znalezienie informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji.

4. Nieodpowiednie obrazy lub obraźliwe treści

Meta ma politykę zerowej tolerancji dla treści, które są nieodpowiednie, obraźliwe lub szkodliwe dla użytkowników. Obejmuje to reklamy, które zawierają:

 • Wyraźne lub sugestywne treści seksualne, nagość lub tematy dla dorosłych
 • Brutalne, krwawe lub szokujące obrazy lub filmy wideo
 • wulgaryzmy, mowa nienawiści lub dyskryminujący język
 • Treści promujące lub gloryfikujące zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu lub inne szkodliwe zachowania

Aby uniknąć nieodpowiednich lub obraźliwych treści, należy dokładnie sprawdzić tekst reklamy, obrazy i filmy, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla ogółu odbiorców. Unikaj używania języka lub obrazów, które mogą być postrzegane jako wulgarne, dyskryminujące lub niewrażliwe. Jeśli reklama zawiera treści, które można uznać za dojrzałe lub kontrowersyjne, użyj odpowiedniego kierowania na wiek i treść, aby upewnić się, że jest wyświetlana tylko odpowiednim odbiorcom.

4. Nadmierna ilość tekstu w obrazach

Meta od dawna stosuje politykę ograniczającą ilość tekstu, który może pojawić się na obrazach reklam. Znana jako zasada 20% tekstu, zasada ta stanowi, że nie więcej niż 20% obrazu reklamy może być pokryte tekstem. Uzasadnieniem tej zasady jest to, że obrazy z nadmierną ilością tekstu mogą wydawać się zagracone i spamerskie, co pogarsza ogólne wrażenia użytkownika.

Aby upewnić się, że obrazy reklam są zgodne z zasadą 20% tekstu, użyj narzędzia do nakładania tekstu Meta, aby sprawdzić obrazy przed przesłaniem ich do przeglądu. Jeśli obraz przekracza limit 20%, należy rozważyć zmniejszenie ilości tekstu lub użycie innego obrazu. Możesz także użyć nakładek tekstowych lub elementów graficznych, aby przekazać wiadomość bez polegania wyłącznie na tekście na obrazie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad, sprawdź stronę polityki reklamowej Meta

Komunikacja z moderatorami w celu odblokowania konta

Pomimo najlepszych starań, aby tworzyć reklamy zgodne z przepisami, może się zdarzyć, że konto reklamowe zostanie zablokowane z powodu naruszenia zasad lub nieporozumienia. Kiedy tak się stanie, ważne jest, aby wiedzieć, jak skutecznie komunikować się z moderatorami Meta, aby jak najszybciej przywrócić konto. W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez proces odwoływania się od blokady konta i przedstawimy wskazówki dotyczące tworzenia przekonującej i profesjonalnej komunikacji z moderatorami.

1. Zrozumienie przyczyny zablokowania konta

Pierwszym krokiem do odwołania się od blokady konta jest zrozumienie jej przyczyny. Meta zazwyczaj dostarcza powiadomienie lub wiadomość e-mail wyjaśniającą konkretne naruszenie zasad, które doprowadziło do zablokowania konta. Należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami, aby zidentyfikować problem i określić najlepszy sposób działania.

Typowe powody blokady konta obejmują:

 • Powtarzające się odrzucenia reklam z powodu naruszenia zasad
 • Nadmierna liczba negatywnych opinii lub skarg użytkowników
 • Podejrzana aktywność na koncie, taka jak niezwykle wysokie wydatki lub wskaźniki zaangażowania
 • Nieuczciwy lub nieautoryzowany dostęp do konta
 • Brak płatności za zaległe salda reklam

Po zidentyfikowaniu przyczyny zakazu możesz rozpocząć gromadzenie dowodów i sporządzanie odwołania.

2. Gromadzenie dowodów i dokumentacji

Aby zwiększyć swoje szanse na skuteczne odwołanie, konieczne jest zebranie odpowiednich dowodów i dokumentacji na poparcie swojej sprawy. Może to obejmować:

 • Zrzuty ekranu reklam i stron docelowych wykazujące zgodność z zasadami
 • Dowód autoryzacji lub pozwolenia na korzystanie z określonych treści lub znaków towarowych
 • Wyjaśnienia lub wyjaśnienia dotyczące wszelkich nieporozumień lub nieporozumień
 • Dokumentacja kroków podjętych w celu naprawienia problemu lub zapobieżenia przyszłym naruszeniom
 • Opinie klientów lub opinie potwierdzające wartość i legalność Twojej firmy

Zorganizuj swoje dowody w jasny i zwięzły sposób, aby ułatwić moderatorom przejrzenie i zrozumienie Twojej sprawy. Bądź przygotowany, aby działać jako własny adwokat i przedstawić przekonujące argumenty, dlaczego Twoje reklamy powinny zostać przywrócone.

3. Składanie odwołania

Po zebraniu dowodów nadszedł czas, aby przesłać odwołanie do Meta. Możesz to zrobić za pośrednictwem oficjalnego procesu odwoławczego, który jest zazwyczaj dostępny z pulpitu nawigacyjnego konta reklamowego lub wiadomości e-mail z powiadomieniem o zakazie.

Przesyłając odwołanie, należy pamiętać o następujących najlepszych praktykach:

 • Komunikacja powinna być zwięzła i profesjonalna, z unikaniem emocjonalnego lub wrogiego języka.
 • Przyznaj się do konkretnego naruszenia zasad i weź odpowiedzialność za wszelkie błędy lub niedopatrzenia.
 • Jasno wyjaśnij kroki podjęte w celu naprawienia problemu i zapobiegania naruszeniom w przyszłości.
 • Przedstaw odpowiednie dowody i dokumentację na poparcie swojej sprawy
 • Podkreśl swoje zaangażowanie w przestrzeganie zasad Meta i tworzenie pozytywnego doświadczenia użytkownika.
 • Pora dnia, w której przesyłasz zgłoszenie do pomocy technicznej, może mieć wpływ na szanse powodzenia. Zgłoszenia przesłane w godzinach pracy APAC mają zwykle najwyższe wskaźniki rozdzielczości.

Po przesłaniu odwołania należy uzbroić się w cierpliwość i odczekać na zakończenie procesu weryfikacji. Moderatorzy Meta obsługują dużą liczbę odwołań, a otrzymanie odpowiedzi może zająć kilka dni lub nawet tygodni.

4. Działania następcze i eskalacja

Wytrwałość się opłaca. Jeśli Twoje początkowe odwołanie zostanie odrzucone lub nie otrzymasz odpowiedzi w rozsądnym terminie, nie poddawaj się. Możesz kontynuować swoje odwołanie lub eskalować sprawę na wyższy poziom weryfikacji.

Podejmując dalsze działania w związku z odwołaniem, dostarcz wszelkie dodatkowe dowody lub informacje, które mogą wzmocnić twoją sprawę. Powtórz swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad i tworzenia pozytywnego doświadczenia użytkownika. Jeśli to możliwe, spróbuj porozmawiać z innym moderatorem lub przełożonym, który może mieć nowe spojrzenie na twoją sprawę.

Jeśli Twoje odwołania są nadal odrzucane, rozważ skorzystanie z pomocy eksperta lub agencji reklamowej Meta. Specjaliści ci mają doświadczenie w poruszaniu się po procesie odwoławczym i mogą zapewnić cenne wskazówki i wsparcie w przywróceniu konta.

Sztuka skutecznej komunikacji politycznej

Jeśli chodzi o komunikację z zespołami ds. polityki firmy Meta, ważne jest, aby wiedzieć, jak przedstawić mocne argumenty. Jedną z rzeczy, które mogą pomóc, jest poparcie tego, co mówisz, faktami i wskazanie na własne zasady reklamowe Meta. Jeśli możesz, podaj im dowody i przykłady.

Na przykład, powiedzmy, że Twoja reklama łamie zasady, ponieważ promuje oferty nutra. Możesz wyjaśnić, że Twoja reklama dotyczy ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, a nie konkretnych roszczeń medycznych. Lub jeśli reklamujesz inwestycję w nieruchomości, możesz wyjaśnić, że nie jest to dyskryminujące ogłoszenie mieszkaniowe i że prawidłowo oznaczyłeś je we właściwej kategorii.

Celem jest pokazanie, że poważnie podchodzisz do przestrzegania zasad i przekonanie zespołu wsparcia do przekazania sprawy właściwym osobom do przeglądu. Zdarzały się przypadki, w których dobrze skonstruowane argumenty zadziałały, a nawet doprowadziły do zniesienia długotrwałych ograniczeń na kontach.

Pytania i odpowiedzi z Marią Claudio, byłym liderem zespołu Global Performance Marketing w Meta

Aby uzyskać porady ekspertów w tej sprawie, zamieszczamy wskazówki od Marii Claudio, współzałożycielki Comply AI i byłego lidera globalnego zespołu marketingu efektywnościowego w Meta. Ma ona bogate doświadczenie w zarządzaniu ponad miliardem dolarów wydatków na reklamę podczas pracy w Facebooku.

P: Jakie są kluczowe czynniki brane pod uwagę przez Meta przy określaniu, którzy reklamodawcy otrzymują specjalne traktowanie, takie jak dedykowany przedstawiciel?

O: Opierając się na moim doświadczeniu w kierowaniu globalnym zespołem marketingu efektywnościowego na Facebooku, kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę przez Meta są:

 1. Stały, stopniowy wzrost wydatków z miesiąca na miesiąc, a nie duże wahania. Jako spółka giełdowa, Meta chce pokazywać akcjonariuszom stabilny wzrost. Reklamodawcy, którzy mogą zwiększać wydatki 5-krotnie każdego miesiąca, wyglądają idealnie dla firmy Meta.
 2. Przyjęcie najnowszych rozwiązań reklamowych i najlepszych praktyk Meta. Reklamodawcy, którzy korzystają z takich rozwiązań jak miejsca docelowe Advantage+, reklamy wideo, Reels, reklamy w Messengerze itp. udowadniają, że wierzą w platformy reklamowe Meta. Pozwalając systemom Meta na optymalizację, sygnalizujesz, że jesteś wartościowym partnerem.  
 3. Posiadanie zgodnego, zrównoważonego modelu biznesowego, który zapewnia dobre wrażenia użytkownika. Meta chce, aby użytkownicy mieli pozytywne interakcje z reklamami, a nie byli wykorzystywani przez podejrzane oferty. Zgodni reklamodawcy mają średnio o 60% niższe CPM.

Im więcej reklamodawca zaznaczy tych pól, tym bardziej prawdopodobne jest, że otrzyma wsparcie premium, nawet jeśli nie wydaje dużych budżetów. Chodzi o to, by być dobrym partnerem dla Meta.

P: Jakie są „czerwone flagi”, które mogą powodować problemy z kontami reklamowymi Meta i co one oznaczają?

O: Niektóre z głównych czerwonych flag, na które należy uważać, to:

 1. Wylądowanie w „czarnej dziurze”: Oznacza to, że domena Twojej witryny została umieszczona na czarnej liście Meta, zwykle za to, że w przeszłości została oznaczona jako spamerska lub obraźliwa. Nie będziesz mógł wyświetlać żadnych reklam.
 2. Problemy z tożsamością/płatnościami: Jeśli Meta prosi o ponowne potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentów lub odrzuca metody płatności, jest to oznaka poważniejszych problemów z kontem.
 3. Niepublikowanie stron: Jeśli strony na Facebooku powiązane z kontami reklamowymi zostaną niepublikowane (usunięte), odetnie to możliwość wyświetlania reklam. W przypadku handlu elektronicznego może się to zdarzyć z powodu słabych opinii klientów na temat takich rzeczy, jak jakość produktu, szybkość wysyłki, obsługa itp.
 4. Wyłączenie kont reklamowych: To największa z nich. Jeśli Meta całkowicie wyłączy Twoje konto reklamowe, znajdziesz się w „więzieniu Facebooka”. Jest to bardzo trudne (ale nie niemożliwe) do odzyskania.
 5. Niemożność tworzenia nowych stron/kont: Czasami Meta blokuje możliwość tworzenia nowych stron lub kont reklamowych bez ostrzeżenia, jeśli podejrzewa, że angażujesz się w niewłaściwe zachowanie. Ta „przerwa czasowa” może trwać 3 miesiące.

Kluczem jest podjęcie szybkich działań w celu zdiagnozowania podstawowych problemów i współpraca z zespołami wsparcia Meta w celu ich naprawienia. Im dłużej zwlekasz, tym trudniej jest to naprawić.

P: Jakie są Twoje najważniejsze wskazówki dotyczące uzyskiwania dobrych wyników podczas obsługi czatu Meta?

O: Obsługa czatu Meta to sztuka! Moja najlepsza rada:

 1. Opracuj jasny plan gry i tok rozumowania, zanim się zaangażujesz. Wiedz dokładnie, jakie punkty musisz przedstawić.
 2. Podejdź do tego jak przyjazny prawnik - z szacunkiem przedstaw swoją sprawę i poprzyj ją jasnymi szczegółami pokazującymi, dlaczego masz rację. Nie poddawaj się, jeśli początkowo odmówią.
 3. Spersonalizuj swoje argumenty i podkreśl ludzki wpływ swojej firmy. Wyjaśnij, w jaki sposób Twoje reklamy pomagają prawdziwym ludziom i jak ich wyłączenie wpływa na Twoją działalność i klientów.
 4. Bądź bardzo konkretny w kwestii problemu i komunikatów o błędach, które widzisz. Używaj określeń takich jak "to jest fałszywie pozytywny wynik", aby skupić się na dyskusji.
 5. O ile to możliwe, korzystaj z pomocy technicznej na czacie w godzinach pracy w regionie APAC (wczesny czas amerykański / późny czas amerykański). Zaobserwowaliśmy 90% lepsze szanse na pozytywne rozwiązania w porównaniu z godzinami pracy w USA/EMEA.
 6. Nie traktuj agenta jak bota, nawet jeśli podejrzewasz, że nim jest. Bądź niezawodnie uprzejmy i profesjonalny. Wszystkie interakcje są rejestrowane.
 7. Zawsze proś o "podniesienie tego do eskalacji" i przekierowanie go do odpowiedniego wyspecjalizowanego zespołu. Wtedy wiesz, że sprawa została rozwiązana.

Jeśli będziesz się upierać wystarczająco długo, pomoc techniczna na czacie absolutnie może obalić błędne naruszenia i przywrócić Cię do biznesu. To po prostu wymaga praktyki!

P: Jak dużą różnicę robi bycie w pełni "zgodnym z polityką" w Meta? Czy jest to warte wysiłku?

O: To ogromna różnica. Sprawdziliśmy liczby na wielu dużych kontach reklamowych wydających 100 tys. dolarów dziennie lub więcej. Średnio CPM na kontach zgodnych był o ponad 60% niższy niż na kontach niezgodnych.

Na przykład 30 dolarów CPM dla reklamodawcy niespełniającego wymogów byłoby bardziej zbliżone do 10 dolarów CPM dla reklamodawcy spełniającego wymogi. To ogromna różnica w tym, jak daleko sięgają Twoje budżety i jak zyskowne możesz być.

Patrząc na współczynnik odrzuceń reklam, reklamodawca niespełniający wymogów może mieć ponad 100 odrzuconych reklam na 2000 (5%), podczas gdy reklamodawca spełniający wymogi może mieć mniej niż 10 odrzuconych reklam na 5000 (0,2%).

Upewnienie się, że strony docelowe, kopie, kreacje, oferty itp. są "czyste" z punktu widzenia polityki, wymaga wiele pracy. Ale ten wysiłek przynosi ogromne korzyści - lepszą wydajność, niższe koszty, większą stabilność i większe zaufanie ze strony Meta.

Każdy reklamodawca, który nadal próbuje ominąć zasady polityki, w tym momencie po prostu podpala pieniądze. Udowodniliśmy, że zgodność z przepisami jest znacznie bardziej opłacalna. Nie jest nawet blisko.

5-stopniowa kontrola zgodności z polityką Meta Ads w celu zapobiegania przyszłym zakazom

Aby proaktywnie unikać problemów z polityką i utrzymywać zdrowe konto reklamowe, Maria sugeruje przeprowadzanie 5-stopniowego procesu sprawdzania co kilka miesięcy. Pomaga to zidentyfikować potencjalne problemy, zanim przerodzą się one w kosztowne zawieszenia.

Krok 1: Sprawdź stan swojej domeny

Upewnij się, że Twoja domena nie trafiła na czarną listę Meta. Możesz to zrobić, próbując utworzyć fałszywą reklamę przy użyciu swojej domeny w Menedżerze reklam. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie z informacją o ograniczeniach i "czarnej dziurze", domena może być oflagowana i wymaga dalszego zbadania.

Krok 2: Zweryfikuj dostęp do pomocy technicznej na czacie

Sprawdź, czy nadal możesz skontaktować się z obsługą czatu Meta. Jeśli widzisz tylko artykuły pomocy i nie możesz skontaktować się z pomocą techniczną, oznacza to, że Twoje konto ma ograniczenia. Może być konieczne odwołanie się lub wypróbowanie innych strategii w celu odzyskania dostępu.

Krok 3: Przejrzyj swoje zasoby

Dokonaj dokładnego przeglądu wszystkich swoich kont reklamowych, stron, profili pracowników i innych powiązanych zasobów. Poszukaj wszelkich treści lub zachowań, które mogłyby naruszać zasady Meta.

Rozważ zwrócenie się do Meta o przegląd polityki co kwartał, aby wychwycić wszelkie problemy, zanim wpłyną one na Twoje konto.

Krok 4: Oceń swój model biznesowy

Cofnij się o krok i spójrz na swój model biznesowy z perspektywy użytkownika Meta. Czy są jakieś aspekty, które mogą wydawać się spamerskie lub zakłócać doświadczenie użytkownika? Agresywne wyskakujące okienka, wprowadzające w błąd oświadczenia lub niskiej jakości strony docelowe mogą prowadzić do problemów z polityką. Wprowadź poprawki, aby dostosować się do najlepszych praktyk.

Krok 5: Sprawdź treść i kreacje reklamowe

Dokładnie przeanalizuj tekst reklamy i elementy wizualne z punktu widzenia użytkownika. Unikaj nadmiernie sprzedajnego lub zseksualizowanego języka i upewnij się, że Twoje twierdzenia są poparte dowodami. Skoncentruj się na podkreśleniu wyjątkowej wartości produktu i korzyści w jasny i uczciwy sposób. Upewnij się, że Twoje reklamy są zgodne z wytycznymi Meta dotyczącymi niedozwolonych treści, zastrzeżonych kategorii i specjalnych wymagań dotyczących reklam.

Regularnie wykonując te 5 kroków, możesz proaktywnie unikać kwestii związanych z polityką i utrzymywać silną i zgodną z przepisami obecność na platformach Meta.

Korzyści z przestrzegania zasad

Inwestowanie czasu i zasobów w przestrzeganie zasad reklamowych Meta to nie tylko unikanie zawieszenia konta. Może mieć również pozytywny wpływ na wyniki kampanii i zwrot z inwestycji (ROI).

Maria podzieliła się danymi od klientów Comply AI, pokazując, że po wdrożeniu zgodnych praktyk średnie CPM spadły z 30 dolarów do poniżej 10 dolarów. Jednocześnie klienci byli w stanie zwiększyć liczbę aktywnych reklam z 2000 do 5000 dziennie, utrzymując liczbę odrzuconych reklam na poziomie poniżej 10 dziennie. Wyniki te pokazują, że przestrzeganie zasad nie tylko chroni konto, ale także poprawia wydajność reklam i efektywność kosztową.

Dostosowując się do zasad i najlepszych praktyk Meta, reklamodawcy mogą skutecznie wykorzystać możliwości platformy w zakresie optymalizacji uczenia maszynowego. Algorytm nagradza reklamy, które zapewniają pozytywne doświadczenia użytkowników i spełniają wytyczne, co skutkuje niższymi kosztami, większym zaangażowaniem i ostatecznie lepszymi zwrotami z wydatków na reklamę.

Podsumowanie

Poruszanie się po zasadach reklamowych Meta może czasami wydawać się skomplikowane i przytłaczające, ale przy odpowiednim podejściu i wskazówkach ekspertów można odnieść sukces na platformie, zachowując pełną zgodność. Spostrzeżenia Marii Claudio oferują mapę drogową dla reklamodawców, którzy chcą uniknąć kosztownych zawieszeń kont i poprawić wyniki, przestrzegając zasad.

Podsumowując, oto główne punkty, o których należy pamiętać, jeśli chodzi o opanowanie zasad reklamowych Meta:

 1. Skoncentruj się na stałym i zrównoważonym wzroście, stosując najlepsze praktyki zalecane przez Meta.
 2. Strategicznie korzystaj ze wsparcia na czacie, przedstawiając jasne argumenty i będąc wytrwałym.
 3. Nie panikuj, jeśli otrzymasz flagi ostrzegawcze dotyczące zasad; zamiast tego zbadaj sprawę i odwołaj się, przedstawiając mocne dowody.
 4. Postaw się w sytuacji użytkownika, aby stworzyć pozytywne i zgodne z przepisami doświadczenie.
 5. Regularnie przeprowadzaj 5-etapowe kontrole polityki, aby proaktywnie wychwytywać potencjalne problemy.
 6. Zakładaj, że ostrzeżenia dotyczące polityki mogą być fałszywie pozytywne i z szacunkiem opowiadaj się za swoją sprawą.

Wdrażając te strategie i nadając priorytet zgodności, możesz zmniejszyć ryzyko zawieszenia konta, jednocześnie osiągając lepsze wyniki z kampanii Meta. Pamiętaj, że reklama zgodna z przepisami to nie tylko środek obronny; to zyskowna strategia rozwoju. Dostosowując się do wytycznych Meta i skupiając się na doświadczeniu użytkownika, możesz w pełni wykorzystać szerokie grono odbiorców platformy i potężne możliwości kierowania. Wysiłek włożony w przestrzeganie zasad zwróci się w postaci niższych kosztów, większego zaangażowania i długoterminowych zysków.

Zamiast postrzegać zasady Meta jako restrykcyjne przeszkody, postrzegaj je jako możliwości ulepszenia strategii reklamowych i ustanowienia trwałej i skutecznej obecności na platformie. Dzięki odpowiedniemu nastawieniu, narzędziom i wsparciu możesz pewnie poruszać się po ciągle zmieniającym się krajobrazie reklam Meta i z pewnością osiągać swoje cele biznesowe.

Co sądzisz o artykule