08 lipca 0 32

Jak Tworzyć Wysoko Konwertujące Reklamy Wideo

Przez ostatnie kilka lat, prowadzenie reklam wideo okazał się być najlepszym sposobem na prowadzenie ruchu z sieci społecznych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube, lub Tiktok. Kiedy masz je dobrze, robią konwersji bardzo dobrze, ale kiedy masz je źle, wszystko obraca się na minus.

W tym artykule dzielimy się spostrzeżeniami Cody'ego Iversona, CEO i współzałożyciela Viscap Media, agencji marketingu treści wideo, która ma siedzibę w USA. Cody wyjaśnia wszystko, co warto wiedzieć o tym, jak tworzyć wysoko konwertujące kreatywne filmy, które działają dla niego i jego klientów.

Według Cody'ego istnieją 4 główne obszary, które należy rozważyć podczas tworzenia reklam wideo:

 • Pre-produkcja
 • Produkcja
 • Postprodukcja
 • Testowanie i optymalizacja

Pre-produkcja odnosi się do wszystkich kroków, które podejmujesz przed stworzeniem rzeczywistych filmów. Obejmuje ona planowanie realizacji pozostałych 3 obszarów. Cały proces obejmuje 6 głównych kroków, którymi są: ramy, elementy, moduł, segmenty i struktura oraz audyt.

Zanurzmy się głębiej w tym temacie i porozmawiajmy o każdej części teorii.

Ramki

Ramy są testowane style reklamy wideo, które zostały sprawdzone do konwersji z powodzeniem. Idealne ramy jest jeden, który przyniósł 6-7 cyfr zwycięskie wyniki wiele razy i w różnych branżach. Korzystanie z już sprawdzonych ramek może dać Ci najlepsze szanse na sukces.

Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć i grać z tymi ramami. Są one powtarzalne, ale musisz je wypełnić modułowymi elementami.

Kiedy czas staje się nieprzewidywalny, chcesz polegać na swoich ramach. Możesz być pewny i wiedzieć, że możesz wziąć swoje elementy, wpiąć je tam i rozwijać.

Oto przykład sprawdzonego frameworka używanego przez ViscapMedia.

Elementy

5 Anonimowych Kanałów YouTube Osiągające Rozsądne Zyski

Elementy są składnikami, które tworzą Twoją reklamę. Elementy mogą zawierać haki, nagłówki, problemy, które rozwiązuje produkt, demo produktu, oferty, CTA itp. Każda zwycięska reklama wideo ma zestaw elementów, które uczyniły ją sukcesem. To do reklamodawcy, aby zauważyć zwycięskie elementy i powtórzyć je w kółko w innych reklamach.

"Nasz zespół wpadł na to i stworzył każdy element o długości 4 sekund, ponieważ tyle czasu ktoś będzie potrzebował na przeczytanie tekstu i zapoznanie się z wizualizacją. Zawsze celujemy w 4 sekundy i prawie nigdy ich nie przekraczamy. To wszystko, czego będziesz potrzebować, to zidentyfikować, jakie kawałki były używane do swojego sukcesu.", mówi Cody.

Oto elementy, które składają się na reklamę, ale nie wszystkie muszą być częścią jednej reklamy!

Filmy modułowe

Elementy Twoich filmów muszą być modułowe, jeśli chcesz mieć powtarzalny sukces swoich kreacji. Aby odtworzyć swój sukces, musisz być w stanie rozbić go i wiedzieć, co lista składników jest.

Możesz wtedy wziąć udany element z jednej reklamy, podłączyć go do innych reklam. Bycie modułowym przedłuża żywotność twoich treści i obniża koszt za treść.

Segmenty i struktura

Segmenty to opcje dostępne do wyboru dla każdego elementu modułowego. Musisz wiedzieć do najgłębszego poziomu, do czego będzie skategoryzowany, abyś mógł go używać w kółko. Segmenty mogą obejmować badania, autorytet, markę, dowód społeczny, recenzje, PR, produkt itp.

Struktura odnosi się do dopasowania właściwego segmentu dla każdego elementu, aby prawidłowo dopasować ramy. Struktura tych elementów jest bardzo ważna, ponieważ określają one, jakich ram będziesz używać. Posiadanie złej struktury wydarzeń i segmentów będzie ustawiać ton, perspektywę i widzów. Bez struktur, nie jesteś w stanie ponownie wykorzystać element łatwo, a nie będzie miał dużo życia z nich. Nie pozwoli ci toczyć się po sukcesie, który masz.

Audyt

W przypadku audytu, chcesz szukać swoich zwycięzców i przegranych. Musisz znaleźć, który element zadziałał, a który nie. Możesz więc posegregować te, które nie zadziałały i odnieść te, które zadziałały. Podczas cross-referencji, należy szukać wspólnych elementów w zwycięskich reklamach. Następnie zrobić nowy film z tych wspólnych elementów podczas tasowania innych elementów, aż znajdziesz zwycięską kombinację.

Jak Zbudować Najlepsze Konto Biznesowe na Instagramie dla Swojego Biznesu Online

Jak testować modułowe reklamy wideo

Testowanie jest najlepszym sposobem, aby znaleźć najlepszą kombinację elementów, które będą składać się na udaną reklamę wideo. Cody mówi, że zawsze ważne jest, aby testować reklamy z Path of Least Resistance Test. Jeśli testujesz kreacje, oznacza to, że powinieneś testować tylko kreacje, a nie przełączać się wokół kopii i miniatur. Oznacza to, że sprawdzone kopie i sprawdzone miniatury powinny być używane, aby zapobiec wpływowi tych zmiennych na wyniki.

Stamtąd zaczniesz wydobywać złoto. Czerwony, żółty i zielony są używane do sortowania różnych odmian, aby zobaczyć, które reklamy wideo wykonane najlepiej. Czerwony będzie na dole beczki, poniżej metryki, i musi być wycięty. Żółty jest w środku i może iść w obu kierunkach. Aby dowiedzieć się, co zrobić z żółtymi reklamami wideo, użyj drzewa decyzyjnego korelacji. Twoje zwycięskie reklamy wideo muszą być promowane i skalowane szybko.

Metryki pomiaru efektywności reklam wideo

Według Cody'ego istnieją 4 główne obszary, które możesz śledzić, aby zmierzyć wydajność swojej reklamy wideo:

 • Średni czas oglądania filmu
 • Procent odtworzeń
 • Koszt za kliknięcie
 • Współczynnik klikalności

Cody mówi, że aby przetestować swoje reklamy wideo, należy zastosować zasadę 80/20, zgodnie z którą 80% reklam wideo są wykonane przy użyciu sprawdzonych ramek, a pozostałe 20% jest używane do testowania. Można też iść 70/30 lub 60/40 w zależności od tego, ile nowych reklam wideo chcesz przetestować.

W lepkiej sytuacji, można nadal spadać na sprawdzonych reklam ramowych, które są gwarantowane, aby zapewnić wyniki. Są to konie robocze, które utrzymają cię w ruchu, ale trzeba konsekwentnie testować nowe reklamy wideo.

Im więcej można przetestować, tym bardziej prawdopodobne jest, że uderzysz w reklamę wideo goldmine, który będzie absolutnym zwycięzcą.

Potęga UGC

User-Generated Content, lub UGC, jest naprawdę użyteczny framework, który może być repurposed do tworzenia wielu więcej reklam wideo niż wcześniej.

Istnieje więcej niż dwa sposoby korzystania z treści UGC, ale przejdziemy przez dwa w tym artykule jako przykład. Dwa sposoby, które będziemy mówić o użyciu treści UGC są w:

 • Filmy napędzane skryptami Direct Response (DR)
 • Element morphing pieces of video ads.

Wszelkie zwycięskie filmy mogą być przekształcone w treści UGC poprzez morfing UGC. Morphing odnosi się w zasadzie do obracania wszystkich elementów napędzanych tekstem, które były w reklamie wideo i automatycznie przynosząc je do treści w stylu UGC. Przekształcenie reklamy wideo w coś bardzo podobnego do reklam "As Seen On TV".

W przeszłości ramy, po rozwiązanie zostało wprowadzone wewnątrz reklamy wideo, zawartość UGC jest używany do zapewnienia dowodu społecznego i wzmocnić produkt jako wiarygodne rozwiązanie do grupy docelowej.

10 Facebook Ads Newbie – Błędy, Których Należy Unikać według Eksperta od Marketingu na Facebooku

Podsumowanie

Spostrzeżenia Cody'ego dotyczące tworzenia wysoko konwertujących reklam wideo można podsumować w następujących krokach:

 1. Zacznij od przygotowania mapy drogowej przedprodukcyjnej, która obejmuje ustalenie ram, elementów, modułów, segmentów i struktury, audytu.
 2. Zawsze używaj zasady 80/20 podczas uruchamiania i testowania reklam wideo.
 3. Użyj Path of Least Resistance Test do testowania reklam i zachować stałe zmienne.
 4. Każdy zwycięski film może być ponownie użyty do reklamy wideo UGC poprzez morfing.
Co sądzisz o artykule