Chính sách Bảo mật

Người dùng sử dụng phương tiện truyền thông partnerkin.com có nghĩa là Người dùng chấp nhận các điều khoản sau của Thỏa thuận. Trang web này chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên.

Chủ sở hữu của partnerkin.com có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận, có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Việc bạn tiếp tục sử dụng partnerkin.com đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.

Trang web là một tập hợp các tài liệu web mạng có liên quan, được xác định với chủ đề, thiết kế và tên miền chung của partnerkin.com.

Địa chỉ Trang chủ là http://www.partnerkin.com.

Người dùng Trang web (Người dùng) là người đã đăng ký, nhận được thông tin đăng nhập và/hoặc mật khẩu cá nhân, cũng như Hồ sơ cá nhân.  

Đối với các mục đích của thỏa thuận Người dùng theo thuật ngữ Người dùng, chúng tôi hiểu một người chưa đăng ký, nhưng có quyền truy cập vào Trang web và/hoặc sử dụng và/hoặc đang sử dụng Trang web. Do đó, bất kỳ người nào truy cập Trang web đều đồng ý rằng anh ấy / cô ấy hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận người dùng và các yêu cầu của Thỏa thuận được áp dụng cho họ.      

Chủ sở hữu của partnerkin.com có tất cả các quyền tài sản đối với Trang web, bao gồm cả quyền Tên miền và quyền quản lý Trang web.

Tài khoản người dùng là môi trường internet được bảo vệ bởi mật khẩu. Nó chứa thông tin về người dùng cuối và nội dung do người dùng tạo. Tài khoản cũng chứa thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email, thông tin đăng nhập Skype, địa chỉ trang web cá nhân.

Nội dung bao gồm mọi thông tin được xuất bản trên Trang web, tức là văn bản, đánh giá, nhận xét, thông báo, ảnh, video, bao gồm tin tức và các tài liệu khác mà Người dùng xuất bản trên Trang web từ Tài khoản Người dùng.

1. Chủ đề của Thỏa thuận Người dùng

1.1 Thỏa thuận theo sau (sau đây được gọi là Thỏa thuận) là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa partnerkin.com và Người dùng, quy định việc sử dụng các dịch vụ của Trang web.

Người dùng là một cá nhân chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.2. Văn bản của Thỏa thuận người dùng được hiển thị sau khi đăng ký trên Trang web www.partnerkin.com (sau đây gọi là Trang web).

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi Người dùng xác nhận đồng ý với các quy định của Thỏa thuận, thông qua việc đăng ký và sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm của Chủ sở hữu

2.1 Chủ sở hữu cố gắng hết sức để loại bỏ bất kỳ thông tin không đầy đủ, không phù hợp, lạm dụng hoặc giả mạo ra khỏi Trang web. Nhưng cuối cùng, trách nhiệm lại thuộc về những người đăng tải nội dung.

2.2. Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm về việc mạo danh dưới bất kỳ hình thức nào, khi mọi người không phải là người mà họ nói.

2.3. Người dùng biết và đồng ý rằng anh ta không có quyền khiếu nại với Chủ sở hữu nếu dữ liệu cá nhân không được nhập trong quá trình đăng ký hoặc khi thông tin chi tiết trong tài khoản Người dùng không khớp với chi tiết hộ chiếu của anh ta.

2.4. Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn hại trực tiếp, gián tiếp hoặc vô ý nào, bao gồm mất lợi nhuận hoặc dữ liệu, tổn hại đến nhân phẩm và danh tiếng doanh nghiệp, gây ra bởi việc sử dụng Trang web hoặc kết quả của hoạt động trí tuệ, được xuất bản trên Trang web.

2.5. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về:

  • Thao tác của Người dùng trên Trang web;
  • Nội dung, tính hợp pháp và tính hợp lệ của thông tin mà người dùng nhận được trên Trang web;
  • Tính hợp lệ của nội dung quảng cáo mà người dùng sử dụng/lấy được trên Trang web và Chất lượng của sản phẩm/tác phẩm/dịch vụ quảng cáo
  • Hậu quả của việc sử dụng thông tin mà Người dùng lấy được trên Trang web;

2.6. Trong trường hợp có khiếu nại đối với Chủ sở hữu, liên quan đến việc sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý giải quyết mọi khiếu nại của bên thứ ba bằng chi phí của mình, theo cách này bảo vệ Chủ sở hữu khỏi mọi chi phí và kiện tụng có thể xảy ra.            

3. Chủ sở hữu có quyền:

3.1. Thay đổi thiết kế hoặc nội dung của Trang web bất cứ lúc nào, thay đổi danh sách dịch vụ, thay đổi hoặc thêm các tập lệnh, phần mềm hoặc các đối tượng khác, được sử dụng hoặc lưu trữ trên Trang web;

3.2. Gửi email cho người dùng liên quan đến việc sử dụng Trang web;

3.3. Thay đổi (kiểm duyệt) hoặc xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm Thỏa thuận này và đình chỉ, hạn chế hoặc cấm Người dùng bằng cách chặn quyền truy cập của anh ta vào bất kỳ phần nào của Trang web hoặc các dịch vụ của Trang web mà có hoặc không có thông báo trước.

4. Người dùng có quyền:

4.1. Xuất bản nội dung không vi phạm Thỏa thuận này;

4.2. Nộp đơn lên Chủ sở hữu trang web để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp;

4.3. Truy cập miễn phí vào tất cả Nội dung của Trang web, cho dù do người dùng tạo hoặc biên tập, cho mục đích cá nhân, không liên quan đến lợi ích thương mại.    

5. Người dùng đồng ý:

5.1. Thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu cá nhân để vào Trang web;

5.2. Thường xuyên đọc nội dung của Thỏa thuận này để kịp thời cập nhật những thay đổi của nó.

5.3. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hành động của Người dùng liên quan đến Tài khoản của mình và mọi hậu quả có thể xảy ra do những hành động này;

5.4. Người dùng sử dụng một hoặc một phần khác của Trang web và đồng ý tuân theo các quy tắc của phần cụ thể đó của Trang web, nếu phần đó tồn tại và được mô tả trong phần cụ thể.

5.5. Khi sử dụng thông tin trên Trang web, Người dùng nhận thức được và chấp nhận rủi ro liên quan đến tính không chính xác có thể xảy ra của thông tin đó cũng như thực tế là một số thông tin có vẻ đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, sai sự thật, thô lỗ hoặc tục tĩu. Nếu điều này xảy ra, Người dùng nên thông báo ngay cho Chủ sở hữu về những thông tin đó.

6. Thỏa thuận này nghiêm cấm:

6.1. Xuất bản bất kỳ quảng cáo nào, ngoại trừ các trường hợp được Chủ sở hữu Trang web cho phép.

6.2. Xuất bản các ưu đãi thương mại, tài liệu chiến dịch, thư rác và thông tin xâm nhập khác;

6.3. Xuất bản bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng hoặc bên thứ ba;

6.4. Quấy rối, lạm dụng, lăng mạ hoặc cố tình gây rắc rối cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, người dùng Trang web nào;      

6.5. Đăng ký kép (hai hoặc nhiều lần đăng nhập). Nếu trường hợp này bị phát hiện, Chủ sở hữu có quyền chặn mà không cần cảnh báo và thực hiện các hành động chống lại tên đăng nhập chính của khách truy cập.

6.6. Để tải lên, đăng và chia sẻ Nội dung sau:

6.6.1. bất hợp pháp

6.6.2. xúc phạm người dùng khác và bên thứ ba

6.6.3. bản chất thô tục, tục tĩu hoặc khiêu dâm;

6.6.4. thông tin không được phép tiết lộ;

6.6.5. vi phạm quyền của bên thứ ba;

6.6.6. nội dung quảng cáo;

6.6.7. chứa thông tin đe dọa hoặc phỉ báng;

6.6.8. lừa đảo;

6.6.9. ngôn từ kích động thù địch, nội dung tuyên truyền hận thù chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc hoặc bất kỳ thông tin nào khác vi phạm quyền con người và quyền công dân.  

7. Bản quyền và quyền đối với nội dung Trang web

7.1. Tất cả các kết quả của hoạt động trí tuệ được sử dụng và đăng trên Trang web và bản thân Trang web là tài sản trí tuệ của chủ sở hữu hợp pháp và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Nga, cũng như các công ước pháp lý quốc tế tương ứng.

7.2. Không có Nội dung nào có thể được sao chép (tái tạo), sửa đổi, phân phối, hiển thị trong khung, đăng, tải xuống, chuyển giao, bán hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu bản quyền, trừ khi chủ sở hữu bản quyền đồng ý rõ ràng để mở nguồn tài liệu do bất kỳ người nào đóng góp, ngoại trừ theo yêu cầu của Thỏa thuận này cũng như luật pháp hiện hành của Liên bang Nga cũng;

7.3. Việc sử dụng Nội dung mà Người dùng đã truy cập chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại được cho phép miễn là tất cả các dấu hiệu bản quyền hoặc thông báo khác về quyền tác giả được giữ nguyên, tên tác giả vẫn còn nguyên vẹn và tác phẩm trí tuệ vẫn còn nguyên vẹn.    

7.4. Tất cả các tài liệu (ngoại trừ blog công khai và blog của công ty) thuộc sở hữu của chủ sở hữu Partnerkin.com có thể được sao chép trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trên máy chủ internet hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà không có bất kỳ hạn chế nào về/liên quan đến kích thước và thời gian xuất bản. Sự cho phép này áp dụng như nhau cho báo, tạp chí, đài phát thanh, kênh truyền hình và trang web. Điều kiện duy nhất để đăng lại là liên kết trực tiếp đến nguồn http://partnerkin.com mà không cần sự đồng ý trước về việc in lại từ nhà xuất bản hoặc tác giả của Trang web.

7.5. Điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ loại trích dẫn nào của các phương tiện truyền thông đại chúng là một siêu liên kết trực tiếp đang hoạt động ở cuối tài liệu.

7.6. Khi đăng lại tài liệu không được phép sửa đổi văn bản gốc. Cho phép rút gọn hoặc sắp xếp lại các phần của tài liệu, nhưng chỉ khi việc đó không làm sai lệch ý nghĩa của nó.

8. Điều Khoản Cuối Cùng

8.1. Thỏa thuận này cấu thành một đề nghị công khai, theo Nghệ thuật. 435 của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga. Sự đồng ý của Người dùng với các điều khoản của Thỏa thuận này (chấp nhận) được coi là việc sử dụng thực tế Trang web, các dịch vụ của Trang web và kết quả của hoạt động trí tuệ được đặt trên Trang web.

8.2. Người dùng và Chủ sở hữu trang web sẽ cố gắng giải quyết tất cả các tranh chấp và bất đồng giữa họ thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết các tranh chấp và bất đồng thông qua thương lượng, chúng có thể được xem xét tại tòa án thích hợp tại địa điểm của Chủ sở hữu/Quản lý trang web.